St. Andrews: Kolébka Skotské Vědy a Tradic od roku 1413

10.06.2024 | Kultůra, St.Andrews

Univerzita v St. Andrews je nejstarší univerzitou ve Skotsku a třetí nejstarší univerzitou v anglicky mluvícím světě. Byla založena v roce 1413 a nachází se ve městě St. Andrews, na východním pobřeží Skotska. Univerzita má silnou tradici akademické excelence a je známá pro svou výzkumnou činnost a vysoce kvalitní výuku.

Historie a tradice

  • Založení: Univerzita byla založena v roce 1413, což z ní činí jednu z nejstarších univerzit ve Spojeném království.
  • Tradice: Univerzita má bohatou historii a řadu tradic, jako jsou studentské zvyklosti a akademické obřady.

Akademická excelence

  • Hodnocení: Univerzita pravidelně figuruje na předních místech v národních i mezinárodních žebříčcích.
  • Výzkum: Univerzita je známá pro svůj výzkum v oblastech jako biologie, fyzika, mezinárodní vztahy a další.

Struktura a fakulty

  • Fakulty: Univerzita je rozdělena do čtyř hlavních fakult: Fakulta umění, Fakulta divadelních věd, Fakulta přírodních věd a Fakulta medicíny.
  • Programy: Nabízí širokou škálu bakalářských, magisterských a doktorských programů.

Kampus a prostředí

  • Lokalita: Univerzita se nachází ve městě St. Andrews, které je známé svými historickými památkami, plážemi a golfovými hřišti.
  • Kampus: Kombinace historických budov a moderních zařízení poskytuje vynikající prostředí pro studium.

Studenti a zaměstnanci

  • Počet studentů: Univerzita má přibližně 9 000 studentů z více než 130 zemí.
  • Akademický personál: Vysoce kvalifikovaní akademičtí pracovníci, kteří jsou často lídry ve svých oborech.

Slavní absolventi

  • Univerzita má řadu významných absolventů, včetně významných politiků, vědců, umělců a členů královské rodiny (například princ William a Kate Middleton).

Mezinárodní spolupráce a výměny

  • Univerzita má partnerské vztahy s řadou předních světových univerzit a nabízí studentům možnosti výměnných programů a mezinárodní spolupráce.

Fakulty a školy

 1. Přírodní vědy a matematika
  • Biologie
  • Chemie
  • Fyzika a astronomie
  • Matematika a statistika
  • Geologie a environmentální vědy
 1. Humanitní vědy
  • Anglický jazyk a literatura
  • Dějiny umění
  • Klasické jazyky (latina, řečtina)
  • Filosofie
  • Dějiny
  • Moderní jazyky (francouzština, němčina, španělština, ruština, italština, arabština, čínština)
 1. Společenské vědy
  • Ekonomie a finance
  • Geografie a udržitelnost
  • Politické vědy a mezinárodní vztahy
  • Sociologie a antropologie
  • Psychologie
  • Management
 1. Umění
  • Hudba
  • Filmová studia
  • Divadelní studia
 1. Medicínské a zdravotní vědy
  • Medicína
  • Neurovědy
  • Biomedicínské vědy

Postgraduální studia

Univerzita v St. Andrews také nabízí řadu postgraduálních programů, včetně:

 • Magisterských programů (MA, MSc, MLitt, MRes)
 • Doktorských programů (PhD)
 • Profesních kvalifikací
×

Hello!

Click on contact below to chat on WhatsApp.

× Need help?